ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
ה ש י ש י י ה    ב ת ע ל ו מ ה   ה כ פ ו ל ה


06 השישייה בתעלומה הכפולה                 חזרה למסך הקודם

תעלומת המלשין הספרותי ותעלומת מנפץ השמשות    

    תמונה של השישייה 06     תמונה של השישייה 06

תמונה של השישייה06

את הספר השישי בסדרת השישייה איירה טניה רויטמן

                                                                                    חזרה למסך הקודם