ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
מ י ל י מ ט ר    ו ה ג מ ד י ם   ה ת א ו מ י ם


07 מִילִימֶטֶר וְהָגַּמָּדִים הַתְּאוֹמִים                 חזרה למסך הקודם

    תמונה של מילימטר 07     תמונה של מילימטר 07

הספר השביעי בסדרת מילימטר מוקדש לכלבה שלי שביט - שמופיעה בתמונה משמאל

    תמונה של הכלבה שביט     הקדשה לכלבה שביט

                                                                                    חזרה למסך הקודם