ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
מ י ל י מ ט ר    ו ה נ ג י ף   ה ב ו ל ע


11 מִילִימֶטֶר וְהַנְּגִיף הַבּוֹלֵעַ                 חזרה למסך הקודם

    תמונה של מילימטר 11     תמונה של מילימטר 11 align=

הספר האחד-עשר בסדרת מילימטר מוקדש לכלבה שלי שביט - שמופיעה בתמונה משמאל

    תמונה של הכלבה שביט     הקדשה לכלבה שביט

                                                                                    חזרה למסך הקודם