ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
מ י ל י מ ט ר    ו מ י ל י פ ל צ ת   ה נ ו ק מ ת


12 מִילִימֶטֶר וּמִילִיפְלֶצֶת הַנּוֹקֶמֶת                 חזרה למסך הקודם

    תמונה של מילימטר 12     תמונה של מילימטר 12 align=

הספר השניים-עשר בסדרת מילימטר מוקדש לכלבה של בני ירון, בוני, שמופיעה בתמונה משמאל

    תמונה של הכלבה בוני     הקדשה לכלבה בוני

                                                                                    חזרה למסך הקודם