ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
כ ש ה ש נ י ם   ח ו ל פ ו תכשהשנים חולפות     תאריכי כתיבה 1971-1969    תאריך הדפסה 10.2014                 חזרה למסך הקודם


ספר אוטוביוגרפי עם קובץ מכתבים, המכיל תיעוד התכתבות בין ציפי שלסקי וברוך פרייטג,

אשר הובילה לסיפור היכרות בלתי אפשרי שנמשך גם במהלך תקופת הטירונות של ציפי


כ ר י כ ה     ק ד מ י ת

    תמונה של כשהשנים חולפות


כ ר י כ ה     א ח ו ר י ת

תמונה של כשהשנים חולפות

                                                                                    חזרה למסך הקודם