ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
מ ח ש ב - ת ש ב צ


מחשב-תשבצ                                                                 חזרה למסך הקודם

    תמונה של מחשב-תשבצ     תמונה של מחשב-תשבצ

תמונה של מחשב-תשבצ

                                                                                    חזרה למסך הקודם