ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
ח ו ב ר ו ת   ת ש ח צ י ם


תשבצים בעיתון יבמ                                                                 חזרה למסך הקודם


תשבצי רמזים של ברי פריגת שפורסמו בעיתון יבמ בתחילת שנות ה-80


    תמונה של תשבץ

    תמונה של תשבץ

    תמונה של תשבץ

    תמונה של תשבץ

    תמונה של תשבץ

    תמונה של תשבץ

                                                                                    חזרה למסך הקודם