ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
ח י ד ו ת   " ס י פ ו ר    מ ה ס ר ט י ם "

חזרה למסך הקודם    

לקט של חידות "סיפור מהסרטים" מאת ברי פריגת
מתוך חידות "סיפור מהסרטים" שפורסמו בירחון של יס

    תמונה של חידת סיפור מהסרטים     תמונה של חידת סיפור מהסרטים     תמונה של חידת סיפור מהסרטים

חזרה למסך הקודם