ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
מ ש ו ב   ב י ת - ס פ ר


משוב של בית-הספר היסודי יסודות פתח-תקוה                 חזרה למסך הקודם


    מסמך משוב יסודות


                                                                                    חזרה למסך הקודם