ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
ה ש י ש י י ה     ש ל   ה י פ ו ג ר י ף     -     ת ע ל ו מ ת    פ ו ר ץ    ה כ ס פ ו ת


01 השישייה של היפוגריף - תעלומת פורץ הכספות                 חזרה למסך הקודם

כדי לראות דוגמה מתוך כתב-היד של הספר, יש לגלוש לתחתית הדף                                   

לקריאת שלושת הפרקים הראשונים בספר - השישייה של היפוגריף - תעלומת פורץ הכספות                                   

    תמונה של השישייה של היפוגריף 01     תמונה של השישייה של היפוגריף 01

תמונה של השישייה של היפוגריף 01

עמוד 3 מתוך כתב-היד המקורי של הוורסיה הראשונה של הספר "השישייה בתעלומת פורץ הקופות"

תמונה של כתב-יד של עמוד מהשישייה01


                                                                                    חזרה למסך הקודם