ב ר י   פ ר י ג ת
סופר ומתשבץ
ה ש י ש י י ה    ב ת ע ל ו מ ת   פ ו ר ץ   ה ק ו פ ו ת


01 השישייה בתעלומת פורץ הקופות                 חזרה למסך הקודם

כדי לראות דוגמה מתוך כתב-היד של הספר, יש לגלוש לתחתית הדף                                   

לקריאת שלושת הפרקים הראשונים בספר - השישייה בתעלומת פורץ הקופות                                   

    תמונה של השישייה 01     תמונה של השישייה 01

תמונה של השישייה01

עמוד 3 מתוך כתב-היד המקורי של הוורסיה הראשונה של הספר "השישייה בתעלומת פורץ הקופות"

תמונה של כתב-יד של עמוד מהשישייה01


                                                                                    חזרה למסך הקודם