א ו פ י ר   פ ר י ג ת
מחבר תשבצים
ד ו ג מ א ו ת   ת ש ב צ י ם


דוגמאות תשבצים של אופיר פריגת                 חזרה למסך הקודם


    תמונה של תשבץ זבנג קומיקס


    תמונה של תשבץ זבנג


    הגדרות של תשבץ זבנג


    תמונה של תשבץ המקומון

    תמונה של תשחץ עיתון ערוץ הילדים

    תמונה של תשבץ עיתון ערוץ הילדים

א ו פ י ר   פ ר י ג ת   עם   ה ג ב י ע

תמונה של אופיר עם הגביע

                                                                                    חזרה למסך הקודם