א ו פ י ר   פ ר י ג ת
מחבר תשבצים
ת ש ב צ י ם   ו נ ה נ י ם


דוגמאות תשבצים ונהנים של אופיר פריגת                 חזרה למסך הקודם


    תמונה של שער תשבצים ונהנים


    תמונה של גב תשבצים ונהנים


    תמונה של תשבץ מתשבצים ונהנים


    תמונה של תשחץ מתשבצים ונהנים


    תמונה של ריבוע קסם מתשבצים ונהנים


    תמונה של פירמידה מתשבצים ונהנים


    תמונה של תפזורת מתשבצים ונהנים


א ו פ י ר   פ ר י ג ת   עם   ה ג ב י ע

תמונה של אופיר עם הגביע

                                                                                    חזרה למסך הקודם